Falun

Utbyggnad av VA-nät inom Norrlandet

Norrlandet är beläget vid Gävlebuktens norra kust och är känt för sina många vackra öar, sommarvillor och fiske. Under 2014-2016 bygger…

Läs mer

Ramavtal med Falu Energi & Vatten AB

Vi på Metron utför besiktning och vibrationsmätning i projekt åt Falu Energi & Vatten AB.

Läs mer

Ombyggnation av Falu resecentrum

Ombyggnationen av Falu resecentrum är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Falu kommun och Dalatrafik. De utför omfattande ombyggnationer…

Läs mer

Utbyggnad av ostkustbanan

Trafikverket, Utbyggnad av ostkustbanan mellan Furuvik – Skutskär.
Trafikverket utför nybyggnation samt bygger…

Läs mer