Skellefteå

Vi har ett gott samarbete med bl a SKANSKA rörande vibrationsmätning kring ett antal bergtäkter. Dessa täkter ligger bland annat i Bohus, Halmstad, Härryda och i Skene. Våra instruments goda förmåga till långtidsmätning, med inrapportering och webbpresentation gör att vi även utför täktvibrationsmätningar i Skåne (t ex i Dalby) utan kostsamma körningar för batteribyte.

Vi utför även vibrationsmätningar vid sprängningar i flertalet bergtäkter åt:
NCC, Svevia, MaserFrakt, GMT AB, Sydsten, Swerock